“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2011 Ngày 15 tháng 6 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. 02
UBND huyện Quảng Điền
30-05-2011 Chỉ thị số 10/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra thu hoạch lúa vụ Đông xuân. 35
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2011 Quyết định số 1110/QĐ-UBND quy định về thực hiện, theo dõi ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 37
06-06-2011 Quyết định số 1138/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, người nghèo năm 2011. 47
06-06-2011 Quyết định số 1142/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch giải toả, sắp xếp lại nò sáo trên vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai thuộc huyện Phú Vang. 49
07-06-2011 Quyết định số 1162/QĐ-UBND quy định về trình tự thực hiện, thời gian thẩm định, phê duyệt phương án giá tối thiểu, phương án đấu giá và kết quả đấu giá quyền sử dụng đất. 57
13,937,093 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner