“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2011 Ngày 25 tháng 6 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-06-2011 Chỉ thị số 23/2011/CT-UBND về việc quản lý và sử dụng con dấu trên địa bàn tỉnh. 05
UBND huyện Phú Vang
14-06-2011 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn huyện. 07
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016. 10
16-06-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016: Ông Nguyễn Ngọc Thiện. 15
16-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016: Ông Nguyễn Văn An. 16
16-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016: Bà Phạm Thị Bích Thủy. 17
16-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016: Ông Nguyễn Văn Cao. 18
16-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016: Ông Ngô Hoà, Ông Lê Trường Lưu và Ông Phan Ngọc Thọ. 19
16-06-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. 20
16-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016. 21
16-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016. 23
16-06-2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2011-2016. 24
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-06-2011 Quyết định số 1209/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 27
15-06-2011 Quyết định số 1217/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế. 31
17-06-2011 Quyết định số 1262/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch truyền thông công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011. 34
21-06-2011 Quyết định số 1272/QĐ-UBND về việc ban hành trình tự, thủ tục ứng vốn từ Quỹ phát triển đất. 37
15-06-2011 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tổ chức và điều hành kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2011. 41
HĐND huyện Phong Điền
09-06-2011 Nghị quyết số 01B/2011/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016: Ông Hồ Bê. 43
09-06-2011 Nghị quyết số 01C/2011/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016: Ông Nguyễn Thôi. 44
09-06-2011 Nghị quyết số 01D/2011/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016: Ông Đoàn Kỳ Côi. 45
09-06-2011 Nghị quyết số 01E/2011/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phong Điền khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016: Ông Nguyễn Đại Vui. 46
09-06-2011 Nghị quyết số 01G/2011/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phong Điền khóa V, nhiệm kỳ 2011-2011: Ông Văn Công Bình và Ông Nguyễn Văn Cho. 47
09-06-2011 Nghị quyết số 01H/2011/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Phong Điền khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016. 48
09-06-2011 Nghị quyết số 01I/2011/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, các thành viên Ban Kinh tế - xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016. 49
09-06-2011 Nghị quyết số 01M/2011/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2011-2016. 51
HĐND huyện Quảng Điền
09-06-2011 Nghị quyết số 01A/NQ-HĐND về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2011-2016. 53
09-06-2011 Nghị quyết số 01B/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trần Quang Vinh. 55
09-06-2011 Nghị quyết số 01C/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Quang Ngọc. 56
09-06-2011 Nghị quyết số 01D/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Như Hiền. 57
09-06-2011 Nghị quyết số 01E/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Hồ Quang Minh. 58
09-06-2011 Nghị quyết số 01F/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Ông Hoàng Đăng Khoa và Ông Hồ Vang. 59
09-06-2011 Nghị quyết số 01G/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với: Ông Ngô Văn Dinh, Ông Hồ Văn Hường, Ông Trần Khánh và Ông Trần Đức Tuấn. 60
09-06-2011 Nghị quyết số 01H/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2011-2016. 61
09-06-2011 Nghị quyết số 01I/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân huyện nhiệm lỳ 2011-2016. 62
09-06-2011 Nghị quyết số 01Đ/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó trưởng ban và các Uỷ viên của các Ban Hội đồng nhân dân huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2011-2016. 63
13,897,681 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner