“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27           Năm 2011 Ngày 25 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-07-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 02
18-07-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 13
UBND huyện Quảng Điền
08-07-2011 Chỉ thị số 12/2011/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp nhằm triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-07-2011 Quyết định số 1434/QĐ-UBND ban hành Quy định việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính. 29
15-07-2011 Quyết định số 1459/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý khai thác thủy sản trái phép khu vực Cảng biển Chân Mây. 48
15-07-2011 Quyết định số 1464/QĐ-UBND phê duyệt đề án Giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2015. 53
12-07-2011 Chỉ thị số 22/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011. 59
13,897,688 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner