“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2011 Ngày 05 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-07-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình, dự án hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
HĐND thị xã Hương Trà
12-07-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 09
12-07-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2010. 13
12-07-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND về Kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. 15
HĐND huyện Phú Lộc
20-07-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011. 18
20-07-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2010. 22
UBND huyện Phú Vang
12-07-2011 Quyết định số 4977/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Phú Vang nhiệm kỳ 2011-2016. 25
UBND huyện Quảng Điền
15-07-2011 Chỉ thị số 13/2011/CT-UBND về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. 44
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-07-2011 Quyết định số 1501/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức Festival Huế 2012. 46
22-07-2011 Quyết định số 1504/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 48
22-07-2011 Quyết định số 1509/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2012 tỉnh Thừa Thiên Huế. 50
25-07-2011 Quyết định số 1519/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển hạ tầng đô thị Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến 2020. 52
28-07-2011 Quyết định số 1531/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cây cao su huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2020. 58
29-07-2011 Quyết định số 1538/QĐ-UBND về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. 63
HĐND thị xã Hương Trà
26-07-2011 Nghị quyết số 01/NQBT-HĐND về đề nghị thành lập thị xã Hương Trà; thành lập phường thuộc thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 67
13,964,513 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner