“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2011 Ngày 15 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-08-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2011 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
HĐND thành phố Huế
22-07-2011 Nghị quyết số 2A/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 09
22-07-2011 Nghị quyết số 2B/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2010. 14
HĐND huyện Nam Đông
29-07-2011 Nghị quyết số 2A/2011/NQ-HĐND về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội sáu tháng cuối năm 2011. 16
29-07-2011 Nghị quyết số 2B/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2011. 21
29-07-2011 Nghị quyết số 2C/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2010. 22
29-07-2011 Nghị quyết số 2D/2011/NQ-HĐND về xây dựng Nông thôn mới huyện Nam Đông giai đoạn 2011 - 2015. 24
HĐND huyện Phú Vang
01-08-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2010. 30
01-08-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thuận An mở rộng đến năm 2030. 32
01-08-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 34
HĐND huyện Quảng Điền
19-07-2011 Nghị quyết số 02A/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015. 39
19-07-2011 Nghị quyết số 02B/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 45
19-07-2011 Nghị quyết số 02C/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2010. 49
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-08-2011 Quyết định số 1630/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 51
13,937,264 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner