“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33           Năm 2011 Ngày 15 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-09-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm tập trung đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm. 02
09-09-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2015”. 17
09-09-2011 Chỉ thị số 33/2011/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-09-2011 Quyết định số 1859/QĐ-UBND về việc quy định cụ thể một số nội dung chi từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. 26
09-09-2011 Quyết định số 1871/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân. 28
10-09-2011 Quyết định số 1876/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Điền Lộc. 38
13,937,099 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner