“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34           Năm 2011 Ngày 05 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-09-2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 02
UBND huyện Nam Đông
20-09-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-09-2011 Quyết định số 1911/QĐ-UBND về phương thức cấp phát vốn chương trình mục tiêu quốc gia và vốn một số chương trình, dự án được ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 34
14-09-2011 Quyết định số 1917/QĐ-UBND về quy định tỷ lệ để lại trên số thu phí cho tổ chức thu phí vệ sinh. 36
21-09-2011 Quyết định số 1948/QĐ-UBND về việc thành lập Đài Truyền thanh huyện Hương Trà. 38
22-09-2011 Quyết định số 1968/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời về treo dây thuê bao trên cột tại thành phố Huế, trung tâm thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 39
27-09-2011 Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Vinh Hưng. 46
13,964,518 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner