“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35           Năm 2011 Ngày 25 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-10-2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ cho hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 02
17-10-2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-10-2011 Quyết định số 2070/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 23
06-10-2011 Quyết định số 2091/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp A Co. 28
06-10-2011 Quyết định số 2093/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền vận động phát triển, can thiệp sớm bệnh, tật ở thai nhi và sơ sinh giai đoạn 2011-2015. 30
12-10-2011 Quyết định số 2114/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân giai đoạn 2011-2015. 34
19-10-2011 Quyết định số 2161/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Bắc An Gia. 38
13,937,285 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner