“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36           Năm 2011 Ngày 05 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-11-2011 Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh. 03
31-10-2011 Chỉ thị số 37/2011/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. 36
UBND huyện Quảng Điền
18-10-2011 Quyết định số 1943/2011/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính áp dụng giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện. 38
21-10-2011 Quyết định số 1978/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ đầu tư và di chuyển các cơ sở sản xuất Công nghiệp-TTCN trên địa bàn huyện vào Cụm Công nghiệp-TTCN Bắc An Gia, thị trấn Sịa. 44
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-10-2011 Quyết định số 2197/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 51
27-10-2011 Quyết định số 2213/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2015. 67
27-10-2011 Quyết định số 2217/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác văn thư, lưu trữ tại các địa phương, cơ quan, đơn vị giai đoạn 2011-2015”. 69
31-10-2011 Quyết định số 2236/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2011-2015. 72
13,897,745 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner