“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37           Năm 2011 Ngày 15 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-11-2011 Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 02
02-11-2011 Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 06
UBND huyện Phú Lộc
31-10-2011 Chỉ thị số 25/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-11-2011 Quyết định số 2324/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 20
07-11-2011 Quyết định số 2353/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 48
09-11-2011 Quyết định số 2362/QĐ-UBND về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học công nghệ của tỉnh năm 2012. 53
13,937,105 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner