“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38           Năm 2011 Ngày 25 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-11-2011 Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tạm thời xét phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Thừa Thiên Huế”. 03
UBND huyện Quảng Điền
11-11-2011 Quyết định số 2070/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp tổ chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện. 17
14-11-2011 Chỉ thị số 15/2011/CT-UBND về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-11-2011 Quyết định số 2383/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thừa Thiên Huế. 26
14-11-2011 Quyết định số 2385/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình Khống chế bệnh Lở mồm, long móng gia súc ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015. 28
15-11-2011 Quyết định số 2400/QĐ-UBND về việc phê duyệt lộ trình thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân. 33
17-11-2011 Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Hương Hòa. 40
17-11-2011 Quyết định số 2428/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mô hình mẫu về mạng nội bộ, mạng diện rộng cấp sở, huyện và xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 42
14-11-2011 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 52
14-11-2011 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc triển khai thực hiện việc kê khai thuế qua mạng Internet trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 54
15-11-2011 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012. 56
18-11-2011 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hàng hải khu vực cảng biển Chân Mây. 58
13,964,526 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner