“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39           Năm 2011 Ngày 05 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-11-2011 Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định bảo đảm thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất và mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 02
UBND huyện A Lưới
24-10-2011 Quyết định số 1702/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện A Lưới Nhiệm kỳ 2011-2016. 07
UBND huyện Quảng Điền
21-11-2011 Chỉ thị số 16/2011/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-11-2011 Quyết định số 2485/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển hạ tầng đô thị Thuận An giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020. 25
21-11-2011 Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống công tác Dân số và kế hoạch hóa gia đình (26/12/1961-26/12/2011). 33
21-11-2011 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc triển khai Tháng hành động quốc gia về Dân số, Ngày Dân số Việt Nam. 35
24-11-2011 Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 37
13,937,312 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner