“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 40           Năm 2011 Ngày 15 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Quảng Điền
28-11-2011 Chỉ thị số 17/2011/CT-UBND về việc chấn chỉnh việc thực hiện Luật Bảo hiểm Xã hội và Luật Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện. 03
06-12-2011 Chỉ thị số 18/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại pháo nổ và đốt thả đèn trời. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-12-2011 Quyết định số 2500/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013. 07
02-12-2011 Quyết định số 2502/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. 16
02-12-2011 Quyết định số 2503/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Thừa Thiên Huế năm 2011. 22
05-12-2011 Quyết định số 2510/QĐ-UBND quy định mức thù lao đối với cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 26
05-12-2011 Quyết định số 2515/QĐ-UBND về việc chuyển UBND và các chức danh UBND huyện Hương Trà thành UBND và các chức danh UBND thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 29
07-12-2011 Quyết định số 2525/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 31
08-12-2011 Quyết định số 2544/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 37
08-12-2011 Quyết định số 2553/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 38
13,937,212 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner