“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41 + 42           Năm 2011 Ngày 25 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012. 03
09-12-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
09-12-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND về việc quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 06
09-12-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND về việc quy định mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 15
09-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND về việc quy định mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. 18
09-12-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế (theo định hướng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương). 20
09-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2011 - 2012. 24
09-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012. 26
09-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2012. 30
UBND huyện Quảng Điền
07-12-2011 Quyết định số 2205/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn huyện. 32
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2011 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về chuyển đổi loại hình trường và biên chế cho giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 55
09-12-2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012. 62
09-12-2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2010. 64
09-12-2011 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012. 66
09-12-2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012. 69
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-12-2011 Quyết định số 2562/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số nội dung Quyết định ban hành Quy chế và Quy chế quản lý vùng nuôi tôm tập trung đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm. 71
13-12-2011 Quyết định số 2567/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Khu bảo vệ thuỷ sản Hòn Núi Quện - xã Lộc Bình. 73
15-12-2011 Quyết định số 2591/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi chợ cấp tỉnh. 75
14-12-2011 Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, Năm du lịch Quốc gia và Festival Huế 2012. 77
13,964,598 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner