“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43 + 44           Năm 2011 Ngày 25 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2011 Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
20-12-2011 Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 20
20-12-2011 Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 22
UBND huyện A Lưới
19-12-2011 Quyết định số 2156/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của huyện. 32
HĐND huyện Nam Đông
14-12-2011 Nghị quyết số 3A/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2012. 43
14-12-2011 Nghị quyết số 3B/2011/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2012. 48
14-12-2011 Nghị quyết số 3D/2011/NQ-HĐND về xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân huyện ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010. 50
14-12-2011 Nghị quyết số 3E/2011/NQ-HĐND về phát triển Nông nghiệp huyện Nam Đông giai đoạn 2011-2015. 59
HĐND huyện Phú Vang
21-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về dự toán ngân sách huyện năm 2012. 63
21-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2012. 66
UBND huyện Phú Vang
19-12-2011 Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện. 71
UBND huyện Quảng Điền
15-12-2011 Chỉ thị số 20/2011/CT-UBND về việc triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 74
19-12-2011 Chỉ thị số 21/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, Năm du lịch quốc gia, Festival Huế và lễ hội “Sóng nước Tam giang” 2012. 76
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-12-2011 Quyết định số 2608/QĐ-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà. 79
19-12-2011 Quyết định số 2630/QĐ-UBND về việc tính lệ phí trước bạ nhà, công trình kiến trúc; thuế thầu xây dựng nhà, công trình kiến trúc và kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh. 82
19-12-2011 Quyết định số 2635/QĐ-UBND về việc kiện toàn Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh. 86
20-12-2011 Chỉ thị số 31/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn giá cả, ổn định thị trường, cân đối cung cầu hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. 88
13,742,039 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner