“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2012 Ngày 15 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2011 Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương năm 2012 tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
30-12-2011 Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tạm thời đánh giá, nghiệm thu dự án nông thôn miền núi cấp tỉnh ủy quyền địa phương quản lý. 14
HĐND thành phố Huế
20-12-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 39
20-12-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2012. 44
20-12-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 46
20-12-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2012. 52
HĐND huyện Quảng Điền
20-12-2011 Nghị quyết số 03A/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 54
20-12-2011 Nghị quyết số 03B/2011/NQ-HĐND về việc dự toán ngân sách huyện năm 2012. 59
20-12-2011 Nghị quyết số 03C/2011/NQ-HĐND về xây dựng huyện nông thôn mới Quảng Điền giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 61
20-12-2011 Nghị quyết số 03D/2011/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012. 65
UBND huyện Quảng Điền
26-12-2011 Chỉ thị số 22/2011/CT-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2012. 66
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-12-2011 Quyết định số 2590/QĐ-UBND về việc giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2012. 68
29-12-2011 Chỉ thị số 33/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP của Chính phủ và công tác Năm An toàn giao thông 2012. 71
13,731,438 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner