“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2012 Ngày 05 tháng 3 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Phong Điền
22-02-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện. 03
UBND huyện Phú Lộc
31-01-2012 Quyết định số 133/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề Phú Lộc. 08
UBND huyện Quảng Điền
14-02-2012 Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật. 18
23-02-2012 Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình. 21
27-02-2012 Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND về việc tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự năm 2012. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-02-2012 Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1687/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. 26
18-02-2012 Quyết định số 236/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012. 28
24-02-2012 Quyết định số 280/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hương Thủy đến năm 2020. 32
28-02-2012 Quyết định số 305/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. 49
17-02-2012 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp điều hành thu chi ngân sách nhà nước năm 2012. 59
13,731,564 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner