“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2012 Ngày 15 tháng 3 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-03-2012 Quyết định số 313/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 02
01-03-2012 Quyết định số 317/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015. 08
01-03-2012 Quyết định số 318/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012. 17
01-03-2012 Quyết định số 319/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012. 23
05-03-2012 Quyết định số 324/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đặng Minh Nam giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch và Xây dựng tỉnh. 29
06-03-2012 Quyết định số 327/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp sông Lấp phường Kim Long tránh ô nhiễm môi trường thành phố Huế. 30
06-03-2012 Quyết định số 329/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp sông Kẻ Vạn tránh ô nhiễm môi trường thành phố Huế. 33
06-03-2012 Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án quy hoạch năm 2012. 36
13,731,455 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner