“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2012 Ngày 05 tháng 4 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-03-2012 Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND về việc tăng cường công tác thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
UBND huyện Quảng Điền
20-03-2012 Chỉ thị số 06/2012/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng con dấu tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-03-2012 Quyết định số 448/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung đơn giá nhà ở, công trình kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 07
22-03-2012 Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế. 10
23-03-2012 Quyết định số 480/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo và kiểm tra các kỳ thi của tỉnh năm 2012. 12
26-03-2012 Quyết định số 495/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 14
28-03-2012 Quyết định số 502/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ với các cơ quan nhà nước của Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 23
29-03-2012 Quyết định số 508/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ: 1/2.000) Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV - đợt 2, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 25
22-03-2012 Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường quản lý sử dụng đất lâm nghiệp. 31
30-03-2012 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dứt điểm vi phạm về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 34
13,731,279 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner