“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14 + 15           Năm 2012 Ngày 25 tháng 4 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-04-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
10-04-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về việc Quy hoạch khai thác cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 11
10-04-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về việc quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề tại các trường công lập thuộc chương trình đại trà do tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015. 19
10-04-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh. 23
10-04-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về việc quy định mức chi đối với công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 26
10-04-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về quy định mức thu phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hoá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 30
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-04-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 32
18-04-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 41
HĐND huyện Nam Đông
16-04-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQCĐ-HĐND về đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm huyện Nam Đông giai đoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo. 48
16-04-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQCĐ-HĐND về nâng cao chất lượng giáo dục và Đào tạo đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2012 - 2016. 52
16-04-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQCĐ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Nghị Quyết 12d/2009/NQ-HĐND ngày 30/6/2009 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua đề án giao rừng tự nhiên giai đoạn 2009-2014 trên địa bàn huyện Nam Đông. 57
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-03-2012 Quyết định số 526/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ: 1/2.000) Khu công nghiệp La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 60
05-04-2012 Quyết định số 555/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Phan Thanh Hải giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. 68
12-04-2012 Quyết định số 620/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết Khu vực ven đường phía Tây đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 69
13-04-2012 Quyết định số 631/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Thừa Thiên Huế. 80
13,937,318 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner