“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2012 Ngày 15 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-06-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
11-06-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2012, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 14
UBND huyện Phong Điền
30-05-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý chợ. 18
UBND huyện Phú Lộc
29-05-2012 Quyết định số 1547/2012/QĐ-UBND về việc thành lập Trang thông tin điện tử huyện Phú Lộc trên Internet. 25
UBND huyện Quảng Điền
24-05-2012 Chỉ thị số 10/2012/CT-UBND về việc củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-05-2012 Quyết định số 935/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 29
29-05-2012 Quyết định số 936/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 41
08-06-2012 Quyết định số 1006/QĐ-UBND về việc Quy định mức hỗ trợ chế độ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. 62
04-06-2012 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường chăm sóc người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012. 65
13,731,377 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner