“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2012 Ngày 25 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-06-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND quy định mức kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 03
18-06-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chuyên nghiệp; trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-06-2012 Quyết định số 1065/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 10
15-06-2012 Quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. 18
20-06-2012 Quyết định số 1104/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ V về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước (giai đoạn từ nay đến 2020). 20
14-06-2012 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tổ chức và điều hành kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2012. 37
14-06-2012 Chỉ thị số 19/CT-UBND đẩy mạnh công tác đào tạo nghề , công tác tuyển sinh học nghề. 39
15-06-2012 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 44
20-06-2012 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. 49
14,094,689 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner