“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2012 Ngày 05 tháng 7 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-06-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
18-06-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 07
22-06-2012 Chỉ thị số 17/2012/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh. 15
22-06-2012 Chỉ thị số 18/2012/CT-UBND về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-06-2012 Quyết định số 1121/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Bảo vệ thuỷ sản khe Đập Làng, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc. 19
25-06-2012 Quyết định số 1123/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, giai đoạn 2012-2015” và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt, giai đoạn 2012-2015”. 22
25-06-2012 Quyết định số 1126/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 25
25-06-2012 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp tiết kiệm chi thường xuyên 2012. 27
02-07-2012 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc tăng cường quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh. 31
13,897,783 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner