“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24 + 25           Năm 2012 Ngày 05 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-07-2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu và triển khai có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-07-2012 Quyết định số 1333/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Trân giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 100
30-07-2012 Quyết định số 1348/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hồ Văn Hường. 101
30-07-2012 Quyết định số 1349/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Văn Sinh. 102
30-07-2012 Quyết định số 1350/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân phụ trách Quân sự thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Ngọc Lâm. 103
13,731,300 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner