“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2012 Ngày 15 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-07-2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về Quản lý và thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 02
10-08-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND về chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (thôn, bản, tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-08-2012 Quyết định số 1404/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế. 16
10-08-2012 Quyết định số 1423/QĐ-UBND về việc phân bổ biên chế công chức năm 2012 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh. 20
10-08-2012 Quyết định số 1424/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2013. 23
06-08-2012 Chỉ thị số 25/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012. 30
13,731,254 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner