“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27           Năm 2012 Ngày 25 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-08-2012 Quyết định số 1427/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 hết hiệu lực pháp luật. 02
11-08-2012 Quyết định số 1428/QĐ-UBND bãi bỏ, huỷ bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2010. 21
14-08-2012 Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người nghèo từ năm 2012. 32
15-08-2012 Quyết định số 1470/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp tổ chức Lễ hội Điện Huệ Nam. 40
17-08-2012 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý nghề lừ xếp trên đầm phá. 46
13,731,656 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner