“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2012 Ngày 05 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-08-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
UBND huyện Phong Điền
16-08-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện. 07
UBND huyện Phú Vang
20-08-2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND về việc tăng cường công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-08-2012 Quyết định số 1505/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Hồ Thế Hùng. 28
20-08-2012 Quyết định số 1512/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2020. 29
21-08-2012 Quyết định số 1514/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục lĩnh vực các dự án đầu tư cần thẩm tra công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 51
24-08-2012 Quyết định số 1536/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Sỹ Minh giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 53
24-08-2012 Quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ. 54
27-08-2012 Quyết định số 1555/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 55
13,937,172 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner