“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2012 Ngày 15 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-08-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2012 - 2013. 03
31-08-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tại Cảng cá Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế. 11
31-08-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh. 14
31-08-2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 18
HĐND thành phố Huế
28-08-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế. 22
UBND huyện Quảng Điền
15-08-2012 Chỉ thị số 13/2012/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thu hoạch vụ Hè thu 2012. 27
21-08-2012 Chỉ thị số 14/2012/CT-UBND về triển khai công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012. 29
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-09-2012 Quyết định số 1602/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học Phổ thông Tam Giang đạt chuẩn quốc gia. 33
10-09-2012 Quyết định số 1636/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 34
13,742,115 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner