“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33           Năm 2012 Ngày 15 tháng 10 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-09-2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời cơ chế, chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2015. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-09-2012 Quyết định số 1768/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2011-2016: ông Nguyễn Văn Mạnh. 09
04-10-2012 Quyết định số 1807/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của tỉnh. 10
12-10-2012 Quyết định số 1855/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. 18
03-10-2012 Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 27
09-10-2012 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013. 30
13,937,185 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner