“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35           Năm 2012 Ngày 05 tháng 11 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-10-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
HĐND huyện Phú Lộc
25-09-2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 13
UBND huyện Quảng Điền
25-10-2012 Quyết định số 3560/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan chuyên môn và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Điền. 25
12-10-2012 Chỉ thị số 15/2012/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet trên địa bàn huyện. 30
19-10-2012 Chỉ thị số 16/2012/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-10-2012 Quyết định số 1899/QĐ-UBND về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ của tỉnh năm 2013. 35
27-10-2012 Quyết định số 1958/QĐ -UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế. 48
23-10-2012 Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc tăng cường một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. 50
HĐND huyện Phú Lộc
25-09-2012 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Văn Mạnh. 55
13,742,002 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner