“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36           Năm 2012 Ngày 05 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-11-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
27-11-2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-11-2012 Quyết định số 2151/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch. 29
23-11-2012 Quyết định số 2209/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung thuộc Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 31
26-11-2012 Quyết định số 2215/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thực hiện công tác truy quét những cá nhân và tổ chức phá hoại rừng trên địa bàn tỉnh. 55
30-11-2012 Quyết định số 2254/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Đặng Minh Nam giữ chức vụ Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh. 57
17-11-2012 Chỉ thị số 32/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng. 58
13,731,277 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner