“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2012 Ngày 25 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về việc phân định các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
08-12-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 07
08-12-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 09
10-12-2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013. 11
10-12-2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý. 13
10-12-2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 15
10-12-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND quy định một số chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 20
10-12-2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. 24
11-12-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 27
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND về việc đặt tên đường tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền đợt 1. 34
19-12-2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND về việc đặt tên cho cầu đường bộ qua sông Hương. 37
19-12-2012 Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND về việc đặt tên đường tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang đợt 1. 38
HĐND thị xã Hương Trà
17-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách năm 2011. 41
17-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ.HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 43
17-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ.HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2013. 48
17-12-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ.HĐND về dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2013. 50
UBND huyện Phú Lộc
07-12-2012 Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND về việc tăng cường quản lý nghề nò sáo trên đầm phá Cầu Hai. 52
UBND huyện Quảng Điền
04-12-2012 Chỉ thị số 17/2012/CT-UBND về việc triển khai sản xuất vụ Đông xuân 2012 - 2013. 55
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2012 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thanh Toàn. 57
10-12-2012 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Mai Văn Hà. 58
10-12-2012 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2011. 59
10-12-2012 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về đặt tên đường tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang đợt I. 61
10-12-2012 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về đặt tên đường tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền đợt I. 64
10-12-2012 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND đặt tên cầu đường bộ qua sông Hương. 67
11-12-2012 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013. 68
11-12-2012 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013. 71
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-12-2012 Quyết định số 2356/QĐ-UBND về việc giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2013. 74
19-12-2012 Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc thành lập Khu bảo vệ thuỷ sản Doi Mai Bống, xã Vinh Xuân. 77
HĐND thị xã Hương Trà
17-12-2012 Nghị quyết số 10/NQ.HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Toà án nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 79
13,937,309 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner