“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2012 Ngày 15 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Phú Lộc
20-11-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng huyện Phú Lộc. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-11-2012 Quyết định số 2242/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Nội tiết và Đái tháo đường tỉnh Thừa Thiên Huế. 17
30-11-2012 Quyết định số 2258/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong Phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế. 18
04-12-2012 Quyết định số 2279/QĐ-UBND phê duyệt Đề án kiện toàn, thành lập và tăng cường chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 25
04-12-2012 Quyết định số 2280/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. 31
05-12-2012 Quyết định số 2293/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phân vùng sử dụng tổng hợp đới bờ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 33
05-12-2012 Quyết định số 2295/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển dịch vụ trên cơ sở phát huy giá trị di tích Cố đô Huế đến năm 2020. 46
05-12-2012 Quyết định số 2299/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Khẩn nguy Hàng không tỉnh Thừa Thiên Huế. 57
05-12-2012 Quyết định số 2300/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của tỉnh. 59
05-12-2012 Quyết định số 2301/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh của tỉnh. 61
05-12-2012 Quyết định số 2302/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh. 64
05-12-2012 Quyết định số 2303/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Hội đồng tư vấn về xử lý vi phạm hành chính. 67
05-12-2012 Quyết định số 2304/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Bảo vệ hệ thống tải điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh. 69
10-12-2012 Quyết định số 2325/QĐ-UBND về việc thay đổi ủy viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh của tỉnh. 71
04-12-2012 Chỉ thị số 33/CT-UBND về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Tỵ và năm 2013. 72
06-12-2012 Chỉ thị số 34/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá, ổn định thị trường cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. 75
13,937,326 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner