“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2013 Ngày 05 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2012 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND về việc Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý. 03
21-12-2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND về việc quy định một số chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 49
HĐND thành phố Huế
19-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 54
19-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2013. 60
19-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2013. 62
HĐND huyện Phú Vang
24-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2013. 64
24-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về dự toán ngân sách huyện năm 2013. 71
UBND huyện Quảng Điền
20-12-2012 Chỉ thị số 18/2012/CT-UBND về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Tỵ và năm 2013. 74
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2012 Quyết định số 2440/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012. 77
25-12-2012 Quyết định số 2458/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2015”. 79
26-12-2012 Chỉ thị số 35/CT-UBND thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2011 của tỉnh Thừa Thiên Huế. 83
HĐND huyện Phú Vang
24-12-2012 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013. 85
13,938,353 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner