“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2013 Ngày 05 tháng 2 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-01-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Quy định quản lý và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2012. 03
29-01-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 05
29-01-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 07
UBND huyện Phú Vang
05-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2013. 14
UBND huyện Quảng Điền
18-01-2013 Quyết định số 711/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-01-2013 Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban vận động Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thừa Thiên Huế. 31
23-01-2013 Quyết định số 135/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013. 34
24-01-2013 Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc thành lập Khu bảo vệ thuỷ sản Cồn Sầy, xã Hương Phong. 41
13,938,255 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner