“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2013 Ngày 25 tháng 2 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-02-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND về việc phân định các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-01-2013 Quyết định số 199/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Bá Phúc giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 12
30-01-2013 Quyết định số 216/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. 13
30-01-2013 Quyết định số 219/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Phan Thiên Định giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 14
30-01-2013 Quyết định số 220/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Hồ Vang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 15
08-02-2013 Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế. 16
08-02-2013 Quyết định số 358/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1. 18
08-02-2013 Quyết định số 359/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2. 19
08-02-2013 Quyết định số 360/QĐ-UBND về việc công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 sau 5 năm. 20
20-02-2013 Quyết định số 370/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất ở trung bình để tính hỗ trợ đất nông nghiệp trong khu dân cư bị thu hồi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013. 22
21-02-2013 Quyết định số 371/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 8/8/2012 của Tỉnh ủy về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đẩy mạnh công tác bảo đảm cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn tỉnh. 28
13,956,524 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner