“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2013 Ngày 05 tháng 3 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-02-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 02
UBND huyện Quảng Điền
20-02-2013 Chỉ thị số 05/2013/CT-UBND về công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và công tác quốc phòng địa phương năm 2013. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-02-2013 Quyết định số 316/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn từ năm 2012 - 2015”. 19
07-02-2013 Quyết định số 335/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013. 27
22-02-2013 Quyết định số 376/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2020. 53
13,938,489 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner