“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2013 Ngày 25 tháng 3 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-03-2013 Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND về việc tăng cường giữ gìn trật tự, trị an và vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan, du lịch. 03
UBND huyện Phong Điền
15-03-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Di tích kiến trúc nghệ thuật Làng cổ Phước tích, huyện Phong Điền. 07
HĐND huyện Phú Vang
01-03-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án Quy hoạch chung Đô thị mới Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030. 10
UBND huyện Quảng Điền
28-02-2013 Chỉ thị số 06/2013/CT-UBND về việc tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự năm 2013. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-03-2013 Quyết định số 517/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2013. 18
15-03-2013 Quyết định số 529/QĐ-UBND về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù. 24
15-03-2013 Chỉ thị số 04/CT-UBND về đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2013. 26
13,938,392 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner