“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2013 Ngày 05 tháng 4 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-03-2013 Quyết định số 564/QĐ-UBND về việc Phương án giá bán nước sạch và giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 02
27-03-2013 Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thừa Thiên Huế. 06
27-03-2013 Quyết định số 577/QĐ-UBND về việc quy định mức chi trả thù lao cho diễn viên, nhạc công và mức giá vé lẻ xem biễu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh. 08
27-03-2013 Quyết định số 578/QĐ-UBND về việc quy định mức khoán chi phí bán đấu giá tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 10
28-03-2013 Quyết định số 590/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Bảo vệ hệ thống tải điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh. 13
28-03-2013 Quyết định số 598/QĐ-UBND về việc thành lập Khu bảo vệ thuỷ sản Hà Nã, xã Vinh Hiền. 15
29-03-2013 Quyết định số 604/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện A Lưới đến năm 2020. 18
28-03-2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện năm 2013. 34
13,938,288 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner