“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2013 Ngày 15 tháng 4 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-04-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND quy định về chế độ học bổng cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
04-04-2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. 08
UBND huyện Nam Đông
29-03-2013 Chỉ thị số 08/2013/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2013. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-04-2013 Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011. 19
03-04-2013 Quyết định số 624/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá xử lý rác thải đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 27
04-04-2013 Quyết định số 629/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển trạm thu, phát sóng thông tin di động tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. 29
02-04-2013 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. 78
08-04-2013 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2013. 81
13,956,540 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner