“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2013 Ngày 05 tháng 5 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
17-04-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ áp dụng đối với mô tô, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ 1 xi lanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
17-04-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 14n/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 08
17-04-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về việc quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 11
17-04-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 14
17-04-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về việc Quy hoạch thiết chế văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 18
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-04-2013 Chỉ thị số 13/2013/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. 23
25-04-2013 Chỉ thị số 14/2013/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp. 26
25-04-2013 Chỉ thị số 15/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. 28
UBND huyện Nam Đông
16-04-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc tạm thời hỗ trợ kinh phí cho các Hội có tính chất đặc thù. 31
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
17-04-2013 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Thuận An mở rộng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 33
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-04-2013 Quyết định số 760/QĐ-UBND bổ sung danh sách Phụ lục số 2 tại Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 của UBND tỉnh về mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2012-2013. 35
20-04-2013 Quyết định số 790/QĐ-UBND về đơn giá đất cho thuê để đầu tư hạ tầng tại các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 36
25-04-2013 Quyết định số 822/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2012. 38
26-04-2013 Quyết định số 828/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế. 41
26-04-2013 Quyết định số 829/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển Dịch vụ Di tích Huế. 45
26-04-2013 Quyết định số 834/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức năm 2013 trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh. 47
18-04-2013 Chỉ thị số 08/CT-UBND tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cúm A(H7N9) và cúm A(H5N1). 50
25-04-2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tổ chức và điều hành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2012-2013 và tuyển sinh năm học 2013-2014. 53
13,938,247 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner