“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2013 Ngày 25 tháng 5 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-05-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND về việc Quy định một số chế độ công tác phí đi công tác ngắn hạn tại Lào do ngân sách tỉnh bảo đảm kinh phí. 03
15-05-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ áp dụng đối với mô tô, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ 1 xy lanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 06
15-05-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. 09
UBND thị xã Hương Thủy
09-05-2013 Quyết định số 1170/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân thị xã với Hội Cựu Chiến binh thị xã. 55
UBND huyện Quảng Điền
07-05-2013 Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thu hoạch vụ Đông xuân 2012 - 2013. 60
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-05-2013 Quyết định số 863/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế. 62
07-05-2013 Quyết định số 869/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND tỉnh quy định tỷ lệ để lại trên số thu phí cho tổ chức thu phí vệ sinh. 64
08-05-2013 Quyết định số 877/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức phát lại các Chương trình phát thanh và truyền hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2013. 65
13-05-2013 Quyết định số 898/QĐ-UBND phê duyệt đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước”. 68
16-05-2013 Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường công tác an toàn bảo vệ công trình lưới điện cao áp, an toàn vận hành các nhà máy thủy điện năm 2013. 85
04-05-2013 Công văn số 2031/UBND-YT v/v Đính chính Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2012. 87
13,956,760 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner