“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2013 Ngày 05 tháng 6 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-05-2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
22-05-2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thiết chế Văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 12
UBND huyện Nam Đông
20-05-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn huyện Nam Đông. 18
UBND huyện Phú Vang
16-05-2013 Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. 23
UBND huyện Quảng Điền
13-05-2013 Chỉ thị số 08/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm A (H7N9). 26
24-05-2013 Chỉ thị số 09/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-05-2013 Quyết định số 910/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện văn hóa xã, giai đoạn 2013 - 2015, định hướng 2020”. 30
16-05-2013 Quyết định số 931/QĐ-UBND về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi giai đoạn 2013 - 2015. 40
21-05-2013 Quyết định số 947/QĐ-UBND về việc quy định mức chi liên quan đến công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh. 41
21-05-2013 Quyết định số 948/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi cho các đối tượng ăn xin, lang thang cơ nhỡ và mức chi phục vụ công tác thu gom. 43
21-05-2013 Quyết định số 949/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ cho các đội tượng nuôi dưỡng xã hội tại các đơn vị thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 45
29-05-2013 Quyết định số 990/QĐ-UBND về việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước”. 47
24-05-2013 Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp hè và thời gian còn lại năm 2013. 49
13,956,562 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner