“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2013 Ngày 15 tháng 6 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-06-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
HĐND thị xã Hương Thủy
21-05-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQCĐ-HĐND về chương trình chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020. 16
21-05-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQCĐ-HĐND về Đề án phát triển kinh tế vùng gò đồi các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2020. 34
21-05-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về Đề án quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo thị xã Hương Thuỷ giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 39
21-05-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQCĐ-HĐND về phát triển nguồn nhân lực đến năm 2015 và định hướng đến 2020. 52
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-05-2013 Quyết định số 1032/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế. 56
05-06-2013 Quyết định số 1049/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 59
10-06-2013 Quyết định số 1085/QĐ-UBND về việc công khai giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu. 61
13,956,542 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner