“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2013 Ngày 25 tháng 6 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-06-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
17-06-2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 3 và Điều 5 Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ chi đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 07
UBND thị xã Hương Trà
03-06-2013 Quyết định số 457/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-06-2013 Quyết định số 1110/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 15
11-06-2013 Quyết định số 1111/QĐ-UBND ban hành Quy chế xử lý nợ bị rủi ro thuộc nguồn vốn ủy thác địa phương. 27
15-06-2013 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tổ chức và điều hành kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2013. 37
13,897,684 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner