“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2013 Ngày 05 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Phong Điền
07-06-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
07-06-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch chi tiết nghĩa trang nhân dân liên vùng thị trấn Phong Điền, Phong Thu, Phong Hoà, định hướng đến năm 2020. 12
07-06-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Phong Điền đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 17
UBND huyện Phong Điền
20-06-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-06-2013 Quyết định số 1152/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá xây dựng lưới điện hạ áp nông thôn phục vụ cho việc định giá, bàn giao tài sản lưới điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 29
24-06-2013 Quyết định số 1155/QĐ-UBND quy định về trình tự thực hiện xác định, thẩm định và phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất. 47
24-06-2013 Quyết định số 1159/QĐ-UBND quy định tạm thời mức thu phí qua cầu phao trên sông Tả Trạch. 55
24-06-2013 Quyết định số 1160/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013. 57
28-06-2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua Bưu điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 58
13,956,774 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner