“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2013 Ngày 15 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-07-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
09-07-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 18
09-07-2013 Chỉ thị số 26/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 28
HĐND huyện Quảng Điền
25-06-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về việc đề nghị đặt tên đường tại thị trấn Sịa đợt I, năm 2013. 30
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-06-2013 Quyết định số 1208/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu và Quy hoạch định hướng mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. 34
02-07-2013 Quyết định số 1231/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 73
03-07-2013 Quyết định số 1262/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 81
04-07-2013 Quyết định số 1268/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình của tỉnh. 83
05-07-2013 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2013. 85
13,956,660 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner