“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27           Năm 2013 Ngày 25 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-07-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
HĐND huyện A Lưới
05-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND10 về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sáu tháng cuối năm để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 05
05-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND10 phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2012. 10
05-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND10 về việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2013 - 2017 và định hướng đến năm 2020. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-07-2013 Quyết định số 1332/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 15
16-07-2013 Quyết định số 1356/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 23
HĐND huyện A Lưới
05-07-2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND10 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu. 26
05-07-2013 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND10 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới Khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Hồ Văn Ngưm. 29
05-07-2013 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND10 về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện A Lưới khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016: bà Hoàng Thị Mai Loan. 30
05-07-2013 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND10 về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện A Lưới khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Hồ Thị Môn. 31
13,937,147 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner