“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28 + 29           Năm 2013 Ngày 05 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020. 04
19-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 08
19-07-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 11
19-07-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 15
19-07-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 - 2030. 20
19-07-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2013. 27
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-07-2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 33
HĐND thị xã Hương Trà
16-07-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2012. 41
16-07-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 43
UBND huyện Phong Điền
23-07-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Phong Điền. 47
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
18-07-2013 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 63
19-07-2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về đặt tên đường tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền đợt I. 66
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-07-2013 Quyết định số 1392/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Đông đến năm 2020. 70
23-07-2013 Quyết định số 1394/QĐ-UBND về việc giải thể Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh. 82
24-07-2013 Quyết định số 1409/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà. 83
24-07-2013 Quyết định số 1411/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2011-2016: ông Hồ Văn Ngưm. 85
26-07-2013 Quyết định số 1425/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 86
HĐND thị xã Hương Trà
16-07-2013 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà khoá V nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Đức Hoàng. 88
16-07-2013 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chúc vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 89
13,938,269 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner