“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2013 Ngày 25 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND thị xã Hương Thủy
30-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012. 03
30-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 05
HĐND huyện Phong Điền
23-07-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch phát triển Điện lực huyện Phong Điền giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020. 09
HĐND huyện Phú Lộc
23-07-2013 Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND về đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013. 12
23-07-2013 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2012. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-08-2013 Quyết định số 1517/QĐ-UBND về việc chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, biên chế và tài chính thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp. 18
12-08-2013 Quyết định số 1521/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. 20
19-08-2013 Quyết định số 1570/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2011 - 2020. 22
21-08-2013 Quyết định số 1590/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2020. 24
HĐND huyện Phú Lộc
23-07-2013 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu. 33
13,956,519 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner